Atributii

 • Aplicarea strategiei ULBS în domeniul participării la proiectele cu finanţare europeană.
 • Menține comunicarea cu structurile din cadrul universității, membrii comunității academice și instituții publice și private.
 • Participare la evenimentele organizate de către Autorităţile de Management şi Organismele Intermediare responsabile cu gestionarea proiecte cu finanţare europeană.
 • Promovarea în cadrul ULBS a apelurilor de proiecte şi a tuturor informaţiilor obţinute în urma participării la evenimentele organizate de către autorităţile responsabile cu gestionarea Programelor Operaţionale, în vederea asigurării unui cadru optim de participare a tuturor membrilor comunităţii academice.
 • Promovarea, elaborarea documentației ce compune dosarul cererii de finanțare şi gestionarea proiectelor de importanţă strategică pentru ULBS.
 • Organizează şi participă la activităţile specifice de promovare a proiectelor cu finanțare europeană, asigurând cadrul optim de participare a comunităţii academice din ULBS
 • Acordarea de consultanţă membrilor comunităţii academice care întocmesc propuneri de proiecte cu finanţare europeană.
 • Monitorizarea realizării obiectivelor proiectelor cu finanţare europeană împreună cu managerii de proiecte.
 • Acordarea de consultanţă membrilor echipelor proiectelor cu finanțare europeană în vederea implementării cu succes a acestora.
 • Informarea conducerii ULBS și  a membrilor comunităţii academice asupra apariţiei unor reglementări noi (legi, norme, instrucţiuni etc.) în domeniul de activitate.
 • Diseminarea atât în cadrul ULBS cât şi în spaţiul public a informaţiilor referitoare la rezultatele obţinute în urma derulării proiectelor cu finanţare europeană şi promovarea bunelor practici în domeniu prin organizarea de evenimente specifice.
 • Arhivarea în condiţii de siguranţă (în format analogic şi digital) a documentelor originale aferente proiectelor cu finanţare europeană.
 • Participarea împreună cu managerii de proiecte şi experţii angajaţi în cadrul echipelor de proiect la actele de control şi vizitele de monitorizare (pe durata implementării şi post implementare) organizate de către organismele abilitate.
 • Asigurarea evidenţei şi raportarea neregulilor apărute în derularea proiectelor cu finanțare europeană, răspunzând cerinţelor definite în Strategia Naţională de Luptă Antifraudă pentru protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene.
 • Asigurarea transparenţei în gestiunea fondurilor alocate ULBS prin proiectele cu finanţare europeană.