Proiecte

Pentru a asigura transparenţa utilizării fondurilor europene, precum şi egalitatea de şanse pentru toţi potenţialii solicitanţi din cadrul ULBS, în această secţiune vor fi publicate informaţii privind proiectele aflate în diverse stadii de implementare în cadrul ULBS.

Informaţiile vor fi actualizate, pe măsură ce managerii de proiecte vor transmite biroului Programe Structurale datele solicitate!

PROIECTE IMPLEMENTATE 

Proiecte din fonduri structurale implementate in ULBS

 

 
MySMIS