Programe

Cu un buget de 454 miliarde EUR pentru perioada 2014-2020, fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) reprezintă principalul instrument de politică de investiții al Uniunii Europene.

Până în 2023, utilizarea fondurilor ESI va genera o masă critică de investiții în principalele domenii prioritare ale UE, pentru a răspunde nevoilor economiei reale, prin sprijinirea creării de locuri de muncă și prin readucerea economiei europene pe calea creșterii durabile.Țările UE se angajează:

să ofere fonduri unui număr de peste 2 milioane de întreprinderi pentru a le ajuta să devină mai competitive, să dezvolte produse, să intre pe noi piețe și să creeze locuri de muncă
să investească în infrastructură în domenii precum comunicațiile în bandă largă, tehnologiile informației și telecomunicațiile sau furnizarea apei. Acest lucru va ajuta țările UE, în special pe cele mai puțin dezvoltate, să îmbunătățească standardele de viață ale cetățenilor lor și să creeze medii de afaceri mai competitive.
să utilizeze fonduri pentru a investi în competențe și adaptabilitatea forței de muncă europene, oferind câtorva zeci de milioane de persoane, inclusiv tineri, refugiați și migranți legali, oportunități de formare, de reconversie sau de începere a unei afaceri.

Citiți continuarea

INSTRUMENTE FINANCIARE ÎN CADRUL POLITICII DE COEZIUNE 2014-2020

Instrumentele financiare reprezintă un mod eficient – din punctul de vedere al utilizării resurselor – de mobilizare a resurselor din cadrul politicii de coeziune în vederea realizării obiectivelor strategiei Europa 2020. Ţintite către proiecte cu potenţială viabilitate economică, instrumentele financiare oferă sprijin investiţiilor prin împrumuturi, garanţii, investiţii de capital şi alte mecanisme purtătoare de risc, care pot fi combinate cu asistenţă tehnică, subvenţii la dobândă sau contribuţii la comisioanele de garantare în cadrul aceleiași operaţiuni.

Pe lângă avantajele evidente pe termen lung ale reciclării fondurilor, instrumentele financiare contribuie la mobilizarea unor co-investiţii publice sau private suplimentare în vederea soluţionării deficienţelor de piaţă, în conformitate cu priorităţile strategiei Europa 2020 şi ale politicii de coeziune. Structurile de punere în aplicare a acestora implică un plus de expertiză şi know-how, care contribuie la creşterea eficienţei şi eficacităţii alocării de resurse publice. Mai mult, aceste instrumente furnizează o gamă variată de stimulente pentru îmbunătăţirea performanţei, inclusiv o mai mare disciplină financiară la nivelul proiectelor care beneficiază de sprijin.

Instrumentele financiare sunt utilizate în scopul realizării de investiţii în cadrul fondurilor structurale începând cu perioada de programare 1994-1999. Relativa importanţă a acestora a crescut în cursul perioadei de programare 2007-2013 şi, în prezent, acestea reprezintă în jur de 5% din totalul resurselor Fondului european de dezvoltare regională (FEDR). În lumina situaţiei economice actuale şi a resurselor publice tot mai limitate, este de aşteptat ca rolul instrumentelor financiare în cadrul politicii de coeziune să fie tot mai mare în perioada de programare 2014-2020.

Citiți continuarea