Categories
Selecție parteneri entități private

Anunt selecție parteneri ”ULBS’ 1STUDENT – Performanța începe acum!”

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu anunță organizarea procedurii de selecție cu scopul încheierii unui Contract de parteneriat cu entităţi de drept privat, în vederea elaborării, depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Programului Educație și Ocupare 2021-2027. Prioritate: P06 „Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor dezavantajate la educație “, Obiectiv specific ESO4.6 „Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii, precum și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea timpurie, continuând cu educația și formarea generală și profesională până la învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scopul învățării pentru toți și a accesibilității pentru persoanele cu dizabilități (FSE+) “.

ANUNT_SELECTIE_PARTENERI_PEO_2021_2027
anexa_1_Scrisoare de intentie
anexa_2_Fisa partenerului
anexa_3_Declaratie de eligibilitate
anexa_4_Declaratie de angajament
anexa_5_Grila evaluare etapa calificare
anexa_6_Grila evaluare etapa selectie
anexa_7_Calendar procedura selectie

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu anunță rezultatele procedurii de selectare a partenerilor privați.

RAPORT_PROCEDURA_SELECTIE_PARTENERI_1STUDENT_PERFORMANȚA_INCEPE_ACUM

Categories
Selecție parteneri entități private

Anunt selectie parteneri PRODUAL – Consorțiu pentru învățământ dual

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu anunță organizarea procedurii de selecție cu scopul încheierii unui Contract de parteneriat pentru constituirea consorțiului pentru învățământ dual cu entități de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finanțare pe PNRR Pilonul IV Politici pentru noua generație, Componenta C15: Educație, Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior, Investiția 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate.

Invitatie
Anunt-selectie-parteneri
Procedura-de-selectie-a-partenerilor

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu anunță rezultatele procedurii de selectare a partenerilor privați.

Raportul-procedurii
Decizie

Categories
POCU 2014-2020 Selecție parteneri entități private

Skills@work: Stagii de practică pentru performanță în cariera – selecție parteneri în vederea implementării proiectului în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept privat, în vederea elaborării, depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, Obiectivul specific 6.13 – Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Anunt_Selectie_Parteneri_6.13_Skills_work Stagii de practica pentru performanta in cariera

Raport_procedura _selectie_parteneri

Categories
POCU 2014-2020 Selecție parteneri entități private

Debut în carieră – selecție parteneri în vederea implementării proiectului în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept privat, în vederea elaborării, depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, Obiectivul specific 6.13 – Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Anunt_Selectie_Parteneri_6.13_Debut in cariera.pdf

Debut în carieră- – rezultatele procedurii de selectare parteneri privați

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu anunță rezultatele procedurii de selectare a partenerilor privați pentru implementarea proiectelor POCU 2014- 2020

Rezultate_selectie_Debut în carieră

131440-Selectie parteneri-punctaje

Categories
POCU 2014-2020 Selecție parteneri entități private

Invaţă pentru tine! Invaţă prin stagii de practică în mediul industrial – PractIng- – selecție parteneri în vederea implementării proiectului în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, cu sediul în Bvd. Victoriei, Nr.10, Sibiu, anunță intenția de selectare a două entități private pentru încheierea unui Acord de Parteneriat (P1 şi P2), în vederea depunerii unei cereri de finanțare pe Programul Operațional Capital Uman (POCU), Axa prioritară 6 – Educație și competente

Anunt selectie parteneri_131444_f

PractIng- – rezultatele procedurii de selectare parteneri privați

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu anunță rezultatele procedurii de selectare a partenerilor privați pentru implementarea proiectelor POCU 2014- 2020

RaportproceduraselectiePractIng.pdf

131444-Selectie parteneri-punctaje

Categories
POCU 2014-2020 Selecție parteneri entități private

Inovare si performanta in procesul educațional universitar în vederea diversificării ofertelor educaționale universitare și creșterea nivelului de competente al personalului didactic in contextul dezvoltării regionale a domeniilor economice prioritare competitive – UNIPERFORMANȚĂ – selectare parteneri

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu anunță intenția de selectare entități private pentru implementarea proiectului UNIPERFORMANȚĂ cu respectarea prevederilor OUG 40/ 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

AnuntdeselectiePOCUULBSian2018_final

UNIPERFORMANȚĂ – – rezultatele procedurii de selectare parteneri privați

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu anunță rezultatele procedurii de selectare a partenerilor privați pentru implementarea proiectelor POCU 2014- 2020

Rezultate_selectie_UNIPERFORMANȚĂ

Categories
POCU 2014-2020 Selecție parteneri entități private

AGROPRACTIK – selectare parteneri

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu anunță intenția de selectare a patru entități private pentru implementarea proiectului AGROPRACTIK cu respectarea prevederilor OUG 40/ 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

Anunt_slectie_parteneri_AGROPRACTIK

AGROPRACTIK – – rezultatele procedurii de selectare parteneri privați

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu anunță rezultatele procedurii de selectare a partenerilor privați pentru implementarea proiectelor POCU 2014- 2020

Rezultate_selectie_AGROPRACTIK

Categories
POCU 2014-2020 Selecție parteneri entități private

Start -UP HUB: Laboratorul antreprenorilor – rezultatele procedurii de selecare parteneri privați

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu anunță rezultatele procedurii de selectare a partenerilor privați pentru proiectul Start -UP HUB: Laboratorul antreprenorilor.

Raport_selectare_parteneri

Categories
POCU 2014-2020 Selecție parteneri entități private

Educație proactivă pentru creșterea angajabilității prin consolidarea competențelor și prin stagii de practică – selectare parteneri

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu anunță intenția de selectare a partenerilor privați pentru implementarea proiectului Educație proactivă pentru creșterea angajabilității prin consolidarea competențelor și prin stagii de practică cu respectarea prevederilor OUG 40/ 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

Anunt selectie parteneri

EConPractic – – rezultatele procedurii de selectare parteneri privați

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu anunță rezultatele procedurii de selectare a partenerilor privați pentru implementarea proiectelor POCU 2014- 2020

Rezultate_selectie_EConPractic

Categories
POCU 2014-2020 Selecție parteneri entități private

Practica din facultate – succes în carieră – selectare parteneri

Anunțăm intenția de selectare a partenerilor privați pentru implementarea proiectului Practica din facultate – succes în carieră cu respectarea prevederilor OUG 40/ 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

Anunt_selectie_parteneri

Fisa_date_partener

Scrisoare_intentie

Practica din facultate – rezultatele procedurii de selectare parteneri privați

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu anunță rezultatele procedurii de selectare a partenerilor privați pentru implementarea proiectelor POCU 2014- 2020

Rezultate_selectie_Practica_din_facultate