Categories
Selecție resurse umane

Educația 5.0 pentru Industria 5.0 – Adaptarea pedagogică la tehnologiile și schimbările industriale în era 5.0

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție a membrilor echipei de management/ implementare a proiectului, Educația 5.0 pentru Industria 5.0 – Adaptarea pedagogică la tehnologiile și schimbările industriale în era 5.0, pentru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare a proiectului.

Anunt posturi proiect – Educația 5.0 pentru Industria 5.0 – Adaptarea pedagogică la tehnologiile și schimbările industriale în era 5.0
DECLARAȚIE cazier proiecte_FDI
Formular inscriere_FDI
Anexa 8 – Declarație raporturi de muncă 2024

Categories
Selecție resurse umane

ULBS Study-on 2.0 – echitate si integrare sociala de calitate prin dezvoltarea accesului la invatamant superior intr-o universitatea europeana

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție a membrilor echipei de management/ implementare a proiectului, ULBS Study-on 2.0 – echitate si integrare sociala de calitate prin dezvoltarea accesului la invatamant superior intr-o universitatea europeana, pentru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare a proiectului.

Anunt posturi proiect ULBS Study-on 2.0 – echitate si integrare sociala de calitate prin dezvoltarea accesului la invatamant superior intr-o universitatea europeana
Formular inscriere_FDI
DECLARAȚIE cazier proiecte_FDI
Anexa 8 – Declarație raporturi de muncă 2024
Comunicare selectie dosare proiect – ULBS Study-on 2.0 – echitate si integrare sociala de calitate prin dezvoltarea accesului la invatamant superior intr-o universitatea europeana
Comunicare rezultate interviu – ULBS Study-on 2.0 – echitate și integrare socială de calitate prin dezvoltarea accesului la învățământ superior într-o universitatea europeană
Comunicare rezultate finale-ULBS Study-on 2.0–echitate si integrare sociala de calitate prin dezvoltarea accesului la învățământ superior într-o universitatea europeana

Categories
Selecție resurse umane

Educația 5.0 pentru Industria 5.0 – Adaptarea pedagogică la tehnologiile și schimbările industriale în era 5.0

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție a membrilor echipei de management/ implementare a proiectului, Educația 5.0 pentru Industria 5.0 – Adaptarea pedagogică la tehnologiile și schimbările industriale în era 5.0, pentru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare a proiectului.

Anunt posturi proiect – Educația 5.0 pentru Industria 5.0 – Adaptarea pedagogică la tehnologiile și schimbările industriale în era 5.0
Formular inscriere_FDI
DECLARAȚIE cazier proiecte_FDI
Anexa 8 – Declarație raporturi de muncă 2024
Comunicare selectie dosare proiect – Educația 5.0 pentru Industria 5.0 – Adaptarea pedagogică la tehnologiile și schimbările industriale în era 5.0
Comunicare rezultate interviu – Educația 5.0 pentru Industria 5.0 – Adaptarea pedagogică la tehnologiile și schimbările industriale în era 5.0
Comunicare rezultate finale – Adaptarea pedagogică la tehnologiile și schimbările industriale în era 5.0

Categories
Selecție resurse umane

ULBS in parteneriat activ cu mediul economic

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție a membrilor echipei de management/ implementare a proiectului, ULBS in parteneriat activ cu mediul economic, pentru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare a proiectului.

Anunt posturi proiect – ULBS in parteneriat activ cu mediul economic
Formular inscriere_FDI
DECLARAȚIE cazier proiecte_FDI
Anexa 8 – Declarație raporturi de muncă 2024
Comunicare selectie dosare proiect – ULBS in parteneriat activ cu mediul economic
Comunicare rezultate interviu – ULBS în parteneriat activ cu mediul economic
Comunicare rezultate finale – ULBS în parteneriat activ cu mediul economic

Categories
Selecție resurse umane

ULBS Fostering Global Growth

Comunicat_rezultate_finale_ULBS Fostering Global GrowthUniversitatea Lucian Blaga din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție a membrilor echipei de management/ implementare a proiectului, ULBS Fostering Global Growth, pentru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare a proiectului.

Anunt posturi proiect – ULBS Fostering Global Growth
Formular inscriere_FDI
Anexa 8 – Declarație raporturi de muncă 2024
DECLARAȚIE cazier proiecte_FDI
Comunicare selectie dosare proiect – ULBS Fostering Global Growth
Comunicat_rezultate_interviu_ULBS_FOSTERING_GLOBAL_GROWTH_2024

Categories
Selecție resurse umane

ULBS – o sansă la invatamantul superior, o sansă în plus la integrare pentru tinerii cu dizabilitati

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție a membrilor echipei de management/ implementare a proiectului, ULBS – o sansă la invatamantul superior, o sansă în plus la integrare pentru tinerii cu dizabilitati, pentru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare a proiectului.

Anunt posturi proiect – ULBS – o sansă la invatamantul superior, o sansă în plus la integrare pentru tinerii cu dizabilitati
Formular inscriere_FDI
DECLARAȚIE cazier proiecte_FDI
Anexa 8 – Declarație raporturi de muncă 2024
Comunicare selectie dosare proiect – ULBS – o sansă la invatamantul superior, o sansă în plus la integrare pentru tinerii cu dizabilitati
Comunicare rezultate interviu – ULBS-o șansă la învățământul superior, o șansă în plus la integrare pentru tinerii cu dizabilități
Comunicare rezultate finale -ULBS-o șansă la învățământul superior, o șansă în plus la integrare pentru tinerii cu dizabilități

Categories
Selecție resurse umane

Sustinerea inovarii, diversificarii și sustenabilitatii în baza de practica pentru asigurarea functionarii în bune conditii si pregatirea profesionala a studentilor la standarde de performanță

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție a membrilor echipei de management/ implementare a proiectului, Sustinerea inovarii, diversificarii și sustenabilitatii în baza de practica pentru asigurarea functionarii în bune conditii si pregatirea profesionala a studentilor la standarde de performanță, pentru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare a proiectului.

Anunt posturi proiect – Sustinerea inovarii, diversificarii și sustenabilitatii
Formular inscriere_FDI
DECLARAȚIE cazier proiecte_FDI
Anexa 8 – Declarație raporturi de muncă 2024
Comunicare selectie dosare proiect – Sustinerea inovarii
Comunicare rezultate interviu-Susținerea inovării, diversificării și sustenabilității în baza de practică
Comunicare rezultate finale-Susținerea inovării, diversificării și sustenabilității în baza de practică pentru asigurarea funcționării în bune condiții și pregătirea profesională a studenților

Categories
Selecție resurse umane

Integrarea Inteligentei Artificiale în activitatile de cercetare din ULBS

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție a membrilor echipei de management/ implementare a proiectului Integrarea Inteligentei Artificiale în activitatile de cercetare din ULBS, pentru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare a proiectului.

Anunt posturi proiect – Integrarea Inteligentei Artificiale în activitatile de cercetare din ULBS
Formular inscriere_FDI
DECLARAȚIE cazier proiecte_FDI
Anexa 8 – Declarație raporturi de muncă 2024
Comunicare selectie dosare proiect – Integrarea Inteligentei Artificiale în activitatile de cercetare din ULBS
Comunicare rezultate interviu Integrarea_Inteligentei_Artificiale_2024
Comunicat_rezultate_finale_Integrarea Inteligenței Artificiale în activitățile de cercetare din ULBS

Categories
Selecție resurse umane

EduHub(SAS ULBS) Dezvoltarea continuă a ecosistemului antreprenorial universitar din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție a membrilor echipei de management/ implementare a proiectului EduHub(SAS ULBS) Dezvoltarea continuă a ecosistemului antreprenorial universitar din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu, pentru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare a proiectului.

Anunt posturi proiect – EduHub (SAS ULBS) Dezvoltarea continua a ecosistemului antreprenorial universitar din cadrul Universitatii Lucian Blaga din Sibiu
Formular inscriere_FDI
Anexa 8 – Declarație raporturi de muncă 2024
DECLARAȚIE cazier proiecte_FDI
Comunicare selectie dosare proiect – EduHub (SAS ULBS) Dezvoltarea continua a ecosistemului antreprenorial universitar din cadrul Universitatii Lucian Blaga din Sibiu
Comunicare rezultate interviu candidati_EDU_HUB_2024
Comunicat_rezultate_finale_EduHub (SAS ULBS) Dezvoltarea continuă a ecosistemului antreprenorial universitar din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu

Categories
Selecție parteneri entități private

Anunt selecție parteneri ”ULBS’ 1STUDENT – Performanța începe acum!”

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu anunță organizarea procedurii de selecție cu scopul încheierii unui Contract de parteneriat cu entităţi de drept privat, în vederea elaborării, depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Programului Educație și Ocupare 2021-2027. Prioritate: P06 „Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor dezavantajate la educație “, Obiectiv specific ESO4.6 „Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii, precum și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea timpurie, continuând cu educația și formarea generală și profesională până la învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scopul învățării pentru toți și a accesibilității pentru persoanele cu dizabilități (FSE+) “.

ANUNT_SELECTIE_PARTENERI_PEO_2021_2027
anexa_1_Scrisoare de intentie
anexa_2_Fisa partenerului
anexa_3_Declaratie de eligibilitate
anexa_4_Declaratie de angajament
anexa_5_Grila evaluare etapa calificare
anexa_6_Grila evaluare etapa selectie
anexa_7_Calendar procedura selectie

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu anunță rezultatele procedurii de selectare a partenerilor privați.

RAPORT_PROCEDURA_SELECTIE_PARTENERI_1STUDENT_PERFORMANȚA_INCEPE_ACUM