Categories
Selecție resurse umane

Anunț selecție echipa proiect POCU SMART INNOBUSINESS – Sprijin pentru antreprenoriat și dezvoltare de afaceri inovative- ID 140563

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție a membrilor echipei de management, implementare și CGA a proiectului SMART INNOBUSINESS – Sprijin pentru antreprenoriat și dezvoltare de afaceri inovative- ID 140563 pentru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare.

ID_140563_SMART_INNOBUSINESS_1
Anexa 8 – Declarație raporturi de muncă
Cerere inscriere

Categories
Selecție resurse umane

Anunt rezultate proces de selectie echipa de proiect POCU/904/6/25/146587 ”Profesionalizarea carierei didactrica-Prof” – Etapa 4

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu anunță rezultatele procesului de selecție a membrilor echipei de implementare a proiectului ”Profesionalizarea carierei didactrica-Prof” pentru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare

Raport comisie preselectie etapa 4

PV comisie preselectie etapa 4

Categories
Selecție resurse umane

Anunț selecție echipa de proiect POCU/904/6/25/146587 „Profesionalizarea carierei didactice” Etapa a IV a

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție a membrilor echipei de implementare și CGA a proiectului Profesionalizarea carierei didactice – PROF ID146587 pentru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare.

Anexa 4_Anunt selectie echipa proiect

Anexa 1_Referat selectie echipa proiect

Cerere inscriere

Anexa 8 – Declarație raporturi de muncă

Categories
Selecție resurse umane

Anunț selecție membri echipa de implementare – Etapa II

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu anunţă organizarea procesului de selecţie a membrilor echipei de implementare a proiectului POCU/626/6/13/131571/ “EDU PRACTICA – Cheia succesului primului loc de munca pentru studentii ULBS” – ETAPA II.

POCU_131571_Anunt_selectie_echipa_implementare
Anexa 5 – POCU_131571_PV selectie candidati_etapa_2

Categories
Selecție resurse umane

Anunț selecție echipa de proiect POCU/904/6/25/146587 „Profesionalizarea carierei didactice- PROF” – Etapa III

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție a membrilor echipei de implementare a proiectului Profesionalizarea carierei didactice –
PROF ID146587 pentru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare.

POCU_146587_PROF
POCU_146587_PV_SELECTIE_ECHIPA_PROIECT

Categories
Selecție resurse umane

Anunț selecție membri echipa de implementare

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu anunţă organizarea procesului de selecţie a membrilor echipei de implementare a proiectului proiectului POCU/626/6/13/131571/ „EDU PRACTICA – Cheia succesului primului loc de munca pentru studenții ULBS

POCU_131571_ANUNT_SELECTIE_ECHIPA_PROIECT

POCU_131571_PV_SELECTIE_ECHIPA_PROIECT

Categories
Selecție resurse umane

Anunț selectie membri echipa de implementare

ANUNȚ SELECȚIE ECHIPE DE PROIECT
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție a membrilor echipei de implementare a proiectului POCU/379/6/21/124874 „Acces și echitate în universități. Demersuri antreprenoriale inovatoare pentru studenți și cadre didactice”

Anunt_selectie_Echipa_Proiect_124874
RAPORT_PROCES_SELECTIE_ACCES_ECHITATE

Categories
Selecție resurse umane

ANUNȚ SELECȚIE ECHIPE DE PROIECT

ANUNȚ SELECȚIE ECHIPE DE PROIECT

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță organziarea procesului de selecție a membrilor echipei de implementare și CGA a proiectului POCU – Profesionalizarea carierei didactice – PROF , ID 146587 pentru pozițiile temporar vacante.

Anunt_selectie_echipe_proiect

Anexa 8 – Declarație raporturi de muncă

Cerere inscriere

PV_Selectie_membri_echipa_9.04.2021

ANUNȚ SELECȚIE ECHIPE DE PROIECT, ETAPA II

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță organziarea, etapei a 2-a, procesului de selecție a membrilor echipei de implementare și CGA a proiectului POCU – Profesionalizarea carierei didactice – PROF , ID 146587 pentru pozițiile temporar vacante.

ANUNT_SELECTIE_ECHIPE_PROIECT

Cerere inscriere

Anexa 8 – Declarație raporturi de muncă

PV_SELECTIE_POZITII_VACANTE_PROF_146587_ETAPA2

Categories
POCU 2014-2020 Selecție parteneri entități private

Skills@work: Stagii de practică pentru performanță în cariera – selecție parteneri în vederea implementării proiectului în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept privat, în vederea elaborării, depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, Obiectivul specific 6.13 – Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Anunt_Selectie_Parteneri_6.13_Skills_work Stagii de practica pentru performanta in cariera

Raport_procedura _selectie_parteneri

Categories
POCU 2014-2020 Selecție parteneri entități private

Debut în carieră – selecție parteneri în vederea implementării proiectului în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept privat, în vederea elaborării, depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, Obiectivul specific 6.13 – Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Anunt_Selectie_Parteneri_6.13_Debut in cariera.pdf

Debut în carieră- – rezultatele procedurii de selectare parteneri privați

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu anunță rezultatele procedurii de selectare a partenerilor privați pentru implementarea proiectelor POCU 2014- 2020

Rezultate_selectie_Debut în carieră

131440-Selectie parteneri-punctaje