2014-2020

Procedura operațională – Propunere de proiecte privind accesarea finanțărilor din fonduri structurale europene PO-ULBS-BPS-03

PO_Propuneredeproiecteprivind accesareafinantarilordinfonduristructuraleeuropene

Procedura operațională – Implementarea și monitorizarea proiectelor finanțate din fonduri structurale europene PO-ULBS-BPS-04

PO-Implementareasimonitorizareaproiectelordinfonduristructuraleeuropene