Compartimentul Programe Structurale

Compartimentul Programe Structurale

Este o structură organizatorică fără personalitate juridică destinată coordonării operative a implementării proiectelor cu finanţare externă şi naţională, cu prioritate în domeniul educaţiei şi formării profesionale.

Atribuții

Colaborăm cu reprezentanţii facultăţilor şi departamentelor implicate în implementarea proiectelor cu finanţare externă, cu asociaţiile studenţeşti şi cu diferite organisme externe pentru diseminarea informaţiilor referitoare la proiectele cu finanţare externă şi pentru organizarea activităţilor specifice gestionării şi implementării acestora.