Biroul Programe Structurale

Biroul Programe Structurale

BPS este o structură organizatorică fără personalitate juridică înfiinţată pe baza deciziei Senatului Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu din 22 ianuarie 2010 destinată coordonării operative a implementării proiectelor cu finanţare externă şi naţională, cu prioritate în domeniul educaţiei şi formării profesionale.

Atribuții

BPS colaborează cu reprezentanţii facultăţilor şi departamentelor implicate în implementarea proiectelor cu finanţare externă, cu asociaţiile studenţeşti şi cu diferite organisme externe pentru diseminarea informaţiilor referitoare la proiectele cu finanţare externă şi pentru organizarea activităţilor specifice gestionării şi implementării acestora.