MySMIS

Ca răspuns la prevederile regulamentelor europene aplicabile în perioada de programare 2014-2020 Ministerul Fondurilor Europene a dezvoltat aplicația MySMIS 2014 pentru a facilita schimbul electronic de informații între beneficiari și autoritățile cu atribuții în gestionarea fondurilor europene structurale și de investiții.

MySMIS 2014