Categories
Selecție resurse umane

ANUNȚ SELECȚIE ECHIPE DE PROIECT, ETAPA IV

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție a membrilor echipei de implementare a proiectului SMART INNOBUSINESS – Sprijin pentru antreprenoriat și dezvoltare de afaceri inovative- ID 140563 pentru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare.
ANUNT_SELECTIE_INNOBUSINESS_4

Cerere inscriere_WORK

Anexa 8 – Declarație raporturi de muncă

PV_SELECTIE_RU