Categories
Selecție resurse umane

Anunț selectie echipe de proiect POCU/829/6/13/140563 Etapa VIII

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție a membrilor echipei de implementare a proiectului SMART INNOBUSINESS – Sprijin pentru antreprenoriat și dezvoltare de afaceri inovative- ID 140563 pentru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare.
Anunt_selectie_etapa_8

Cerere-inscriere_WORK

Anexa 8 – Declarație raporturi de muncă

PV_selectie