Categories
Selecție resurse umane

ULBS Study-on 2.0 – echitate si integrare sociala de calitate prin dezvoltarea accesului la invatamant superior intr-o universitatea europeana

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție a membrilor echipei de management/ implementare a proiectului, ULBS Study-on 2.0 – echitate si integrare sociala de calitate prin dezvoltarea accesului la invatamant superior intr-o universitatea europeana, pentru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare a proiectului.

Anunt posturi proiect ULBS Study-on 2.0 – echitate si integrare sociala de calitate prin dezvoltarea accesului la invatamant superior intr-o universitatea europeana

Formular inscriere_FDI
DECLARAȚIE cazier proiecte_FDI
Anexa 8 – Declarație raporturi de muncă 2024