Organizarea și funcționarea Compartimentului

Compartimentul Programe Structurale este o structură organizatorică fără personalitate juridică înfiinţată pe baza deciziei Senatului Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu din 22 ianuarie 2010.

Este organizat şi funcţionează în baza Ordinului MEdC nr. 4284 din 7 iunie 2005, cu privire la înfiinţarea şi funcţionarea Birourilor pentru Programe Comunitare în instituţiile de învăţământ superior acreditate.

Colaborează cu reprezentanţii facultăţilor şi departamentelor implicate în implementarea proiectelor cu finanţare externă, cu asociaţiile studenţeşti şi cu diferite organisme externe pentru diseminarea informaţiilor referitoare la proiectele cu finanţare externă şi pentru organizarea activităţilor specifice gestionării şi implementării acestora.