Categories
Selecție resurse umane

Anunț selecție echipa de proiect POCU/904/6/25/146587 „Profesionalizarea carierei didactice- PROF” – Etapa III

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție a membrilor echipei de implementare a proiectului Profesionalizarea carierei didactice –
PROF ID146587 pentru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare.

POCU_146587_PROF
POCU_146587_PV_SELECTIE_ECHIPA_PROIECT