Categories
Selecție resurse umane

Anunț selecție membri echipa de implementare

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu anunţă organizarea procesului de selecţie a membrilor echipei de implementare a proiectului proiectului POCU/626/6/13/131571/ „EDU PRACTICA – Cheia succesului primului loc de munca pentru studenții ULBS

POCU_131571_ANUNT_SELECTIE_ECHIPA_PROIECT

POCU_131571_PV_SELECTIE_ECHIPA_PROIECT