Categories
Selecție resurse umane

Anunt rezultate proces de selectie echipa de proiect POCU/904/6/25/146587 ”Profesionalizarea carierei didactrica-Prof” – Etapa 4

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu anunță rezultatele procesului de selecție a membrilor echipei de implementare a proiectului ”Profesionalizarea carierei didactrica-Prof” pentru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare

Raport comisie preselectie etapa 4

PV comisie preselectie etapa 4