Categories
Selecție resurse umane

Anunț selecție echipa de proiect POCU/904/6/25/146587 „Profesionalizarea carierei didactice” Etapa a IV a

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție a membrilor echipei de implementare și CGA a proiectului Profesionalizarea carierei didactice – PROF ID146587 pentru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare.

Anexa 4_Anunt selectie echipa proiect

Anexa 1_Referat selectie echipa proiect

Cerere inscriere

Anexa 8 – Declarație raporturi de muncă