Categories
Selecție resurse umane

Anunț selecție echipa proiect POCU/904/6/25/146587 ”Profesionalizarea carierei dicactice – PROF” Etapa a V-a

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție, etapa a V-a, a membrilor echipei de implementare a proiectului Profesionalizarea carierei didactice – PROF ID146587 pentru poziția temporar vacantă, expert elaborare proceduri, prevăzută în cererea de finanțare.

Raport Comisie evaluare etapa V

PV Comisie evaluare etapa V

Anunt selectie etapa a V-a

Anexa 8 – Declarație raporturi de muncă

Cerere inscriere_WORK