Categories
Selecție resurse umane

ANUNȚ SELECȚIE ECHIPE DE PROIECT, ETAPA II

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție a membrilor echipei de implementare a proiectului SMART INNOBUSINESS – Sprijin pentru antreprenoriat și dezvoltare de afaceri inovative- ID 140563 pentru poziția temporar vacantă prevăzută în cererea de finanțare.

Anunt_selectie_INNOBUSINESS

Anexa 8 – Declarație raporturi de muncă

Cerere inscriere_WORK

PV_REZULTATE_SELECTIE