Categories
Selecție resurse umane

Platforma digitală pentru dezvoltarea și adaptarea proceselor educaționale la contextul actual, cu respectarea eticii și deontologiei academice

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție a membrilor echipei de management/ implementare a proiectului Platforma digitală pentru dezvoltarea și adaptarea proceselor educaționale la contextul actual, cu respectarea eticii și deontologiei academice, CNFIS-FDI-2-23-F-0408 pentru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare.

Anunt proiect FDI 408 ULBS

Formular inscriere

DECLARAȚIE cazier proiecte

Anexa 8 – Declarație raporturi de muncă

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu anunță rezultatul procesului de selecție a membrilor echipei de management/ implementare a proiectului

Comunicat_Platforma_digitala_0408

COMUNICAT_PLATFORMA DIGITALA_FDI_0408