Categories
POR

Proiecte POR pentru reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaţionale universitare

Începând cu 24 noiembrie 2017, universitățile de stat pot depune proiecte pentru reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaţionale universitare.

Condițiile de accesare, criteriile de evaluare, precum și modalitatea de depunere a cererii de finanțare se regăsesc  în Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive.

Pentru informații suplimentare vă rugăm accesați link-ul  http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19321/por-linie-de-finantare-destinata-infrastructurii-educationale