Categories
POCU 2014-2020 Selecție parteneri entități private

Skills@work: Stagii de practică pentru performanță în cariera – selecție parteneri în vederea implementării proiectului în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept privat, în vederea elaborării, depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, Obiectivul specific 6.13 – Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Anunt_Selectie_Parteneri_6.13_Skills_work Stagii de practica pentru performanta in cariera

Raport_procedura _selectie_parteneri

Categories
POCU 2014-2020 Selecție parteneri entități private

Debut în carieră – selecție parteneri în vederea implementării proiectului în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept privat, în vederea elaborării, depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, Obiectivul specific 6.13 – Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Anunt_Selectie_Parteneri_6.13_Debut in cariera.pdf

Debut în carieră- – rezultatele procedurii de selectare parteneri privați

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu anunță rezultatele procedurii de selectare a partenerilor privați pentru implementarea proiectelor POCU 2014- 2020

Rezultate_selectie_Debut în carieră

131440-Selectie parteneri-punctaje

Categories
POCU 2014-2020 Selecție parteneri entități private

Invaţă pentru tine! Invaţă prin stagii de practică în mediul industrial – PractIng- – selecție parteneri în vederea implementării proiectului în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, cu sediul în Bvd. Victoriei, Nr.10, Sibiu, anunță intenția de selectare a două entități private pentru încheierea unui Acord de Parteneriat (P1 şi P2), în vederea depunerii unei cereri de finanțare pe Programul Operațional Capital Uman (POCU), Axa prioritară 6 – Educație și competente

Anunt selectie parteneri_131444_f

PractIng- – rezultatele procedurii de selectare parteneri privați

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu anunță rezultatele procedurii de selectare a partenerilor privați pentru implementarea proiectelor POCU 2014- 2020

RaportproceduraselectiePractIng.pdf

131444-Selectie parteneri-punctaje

Categories
Ghiduri POCU

LANSARE GHIDURI POCU SPRE CONSULTARE

„Sprijin pentru doctoranzi și cercetători postdoctorat”

OI MEN a publicat în consultare, Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători postdoctorat”, Axa Prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectivul Specific 6.13 „Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și nonuniversitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/ cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC, şi domeniile de specializare inteligentă, conform SNCDI”.

Pentru informații suplimentare vă rugăm accesați link-ul

http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19327/pocu-ghidul-pentru-apelul-sprijin-pentru-doctoranzi-si-cercetatori-postdoctorat-publicat-spre-consultare

„Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în scopul angajabilității”

OI MEN a publicat în consultare, Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în scopul angajabilității”, Axa Prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectivele Specifice 6.9. „Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar și nonuniversitar, organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate, în ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile” şi 6.10. „Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar și nonuniversitar ethnic, organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate, corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC şi SNCDI”

Pentru informații suplimentare vă rugăm accesați link-ul

http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19333/pocu-ghid-spre-consultare-pentru-masuri-de-crestere-a-participarii-studentilor-din-categorii-vulnerabile-la-programe-antreprenoriale

„Măsuri integrate pentru creşterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe antreprenoriale”

OI MEN a publicat în consultare, Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Măsuri integrate pentru creşterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe antreprenoriale”, Axa Prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectivele specifice 6.7. „Creșterea participării la învăţământul terțiar universitar și nonuniversitar, organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate, în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile”, 6.9. „Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar și nonuniversitar, organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate, în ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile” şi 6.10. „Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar și nonuniversitar ethnic, organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate, corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/domeniile identificate prin SNC şi SNCDI”.

Pentru informații suplimentare vă rugăm accesați link-ul
http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19332/pocu-ghidul-pentru-apelul-masuri-de-optimizare-a-ofertelor-de-studii-din-invatamantul-superior-in-scopul-angajabilitatii-publicat-spre-consultare

Categories
POR

Proiecte POR pentru reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaţionale universitare

Începând cu 24 noiembrie 2017, universitățile de stat pot depune proiecte pentru reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaţionale universitare.

Condițiile de accesare, criteriile de evaluare, precum și modalitatea de depunere a cererii de finanțare se regăsesc  în Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive.

Pentru informații suplimentare vă rugăm accesați link-ul  http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19321/por-linie-de-finantare-destinata-infrastructurii-educationale

Categories
Proceduri

PROCEDURI OPERAȚIONALE

Procedura operațională – Propunere de proiecte privind accesarea finanțărilor din fonduri structurale europene PO-ULBS-BPS-03

PO_Propuneredeproiecte privindaccesareafinantarilordinfonduristructuraleeuropene

Procedura operațională – Implementarea și monitorizarea proiectelor finanțate din fonduri structurale europene PO-ULBS-BPS-04

PO-Implementareasimonitorizareaproiectelordinfonduristructuraleeuropene

Categories
ADR Centru Catalog surse finantare

Surse de finanțare pentru luna februarie 2017!

ADR Centru a publicat Catalogul surselor de finanțare – februarie 2017. Acesta cuprinde programele de finanțare nerambursabilă active finanțate de Uniunea Europeană și Guvernul României.

Catalog_Universitati_Februarie_2017

Corrigendum-ul nr. 2 la Ghidul „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”

Ministerul Fondurilor Europene a publicat Corrigendum-ul nr. 2 la Ghidul „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”.

OrdinMFE2467din29nov.2016-CORRIGENDUM2Orientari_1Ordin

OrdinMFE2467din29nov.2016-CORRIGENDUM2Orientari_5A3Declaratiedeangajament

OrdinMFE2467din29nov.2016-CORRIGENDUM2Orientari_4A2Acorddeparteneriat

OrdinMFE2467din29nov.2016-CORRIGENDUM2Orientari_3A1Contractfinantarecf2010

OrdinMFE2467din29nov.2016-CORRIGENDUM2Orientari_2Tabel

Categories
MFE

PRELUNGIRE SESIUNE DE DEPUNERE A CERERILOR DE FINANȚARE !

Ministerul Fondurilor Europene prelungeşte până pe 1 februarie 2017 apelul de proiecte „Stagii de practică pentru elevi şi studenţi, în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii”

Proiectele se depun prin sistemul informatic MySMIS 2014, începând cu 13 octombrie 2016 ora 15:00 până în data de 1 februarie 2017, ora 16:00.

Categories
Apeluri POC

Lansare apeluri de proiecte pentru crearea de sinergii cu acțiunile CDI ale programului ORIZONT 2020

S-au lansat 8 apeluri de proiecte pentru crearea de sinergii cu acțiunile CDI ale programului ORIZONT 2020

Organismul Intermediar pentru Cercetare a anunțat lansarea apelurilor – “Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaţionale”

  • RO-ECSEL – POC/72/1/2/Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale, activ în perioada 09.11.2016 – 29.12.2023;
  • COMPLEMENT – POC/76/1/2/Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale activ în perioada 15.11.2016 – 29.12.2023;
  • RO-EIT – POC/77/1/2/Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale, activ în perioada 15.11.2016 – 29.12.2023;
  • RO-ESFRI-ERIC – POC/78/1/2/Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale, activ în perioada 15.11.2016 – 29.12.2023;
  • FINALIST – IMM – POC/79/1/2/Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale, activ în perioada 09.11.2016 – 29.12.2023;
  • CENTRE-SUPORT – POC/80/1/2/Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale, activ în perioada 15.11.2016 – 13.01.2017;
  • CATEDRE-ERA – POC/81/1/2/Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale, activ în perioada 15.11.2016 – 29.12.2023;
  • TEAMING – POC/83/1/2/Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale, activ în perioada 15.11.2016 – 29.12.2023.

http://www.fonduri-ue.ro/poc-2014#implementare-program

Categories
MFE

PRELUNGIRE SESIUNE DE DEPUNERE A CERERILOR DE FINANȚARE !

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) prelungește sesiunea de depunere a cererilor de finanţare pentru apelurile “Şcoală pentru toţi” şi “Profesori motivaţi în şcoli defavorizate” din cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU 2014-2020).

Noile termene limită pentru depunerea cererilor de finanțare sunt următoarele:

•pentru apelul “Profesori motivați în școli defavorizate” – 14 decembrie 2016

• pentru apelul “Școală pentru toți” – 16 decembrie 2016