Categories
Selecție resurse umane

ULBS ForThem: Consolidarea procesului de internaționalizare al ULBS în cadrul alianței universităților europene

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție a membrilor echipei de management/implementare a proiectului ULBS ForThem: Consolidarea procesului de internaționalizare al ULBS în cadrul alianței universităților europene pentru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare.

Anunt proiect FDI 228 ULBS

DECLARAȚIE cazier proiecte

Formular inscriere

Anexa 8 – Declarație raporturi de muncă

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță rezultatul procesului de selecție a membrilor echipei de management/implementare a proiectului

Comunicat_ULBS_ForThem_Consolidarea procesului de internationalizare_0228

COMUNICAT_ULBS_FORTHEM_CONSOLIDAREA_PROCESULUI_DE INTERNATIONALIZARE AL ULBS_FDI_0228