Categories
Selecție resurse umane

EduHub (S.A.S. – ULBS) deschide orizonturi

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție a membrilor echipei de management/implementare a proiectului „EduHub (S.A.S. – ULBS) deschide orizonturi” cod CNFIS-FDI-2023-F-0328 pentru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare. Precizăm că procesul de selecție a persoanelor are ca scop desemnarea echipei de management/implementare a proiectului.

Anunt proiect FDI 328 ULBS

Formular inscriere

DECLARAȚIE cazier proiecte

Anexa 8 – Declarație raporturi de muncă

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță rezultatul procesului de selecție a membrilor echipei de management/implementare a proiectului
Comunicat_EduHub (S.A.S. – ULBS) deschide orizonturi_0328

COMUNICAT_EDUHUB_(SAS-ULBS)_DESCHIDE_ORIZONTURI_FDI_0328