Categories
Selecție resurse umane

ULBS Fostering Global Growth

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție a membrilor echipei de management/ implementare a proiectului, ULBS Fostering Global Growth, pentru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare a proiectului.

Anunt posturi proiect – ULBS Fostering Global Growth
Formular inscriere_FDI
Anexa 8 – Declarație raporturi de muncă 2024
DECLARAȚIE cazier proiecte_FDI