Categories
Selecție resurse umane

Creșterea capacității bazei de practică în mod competitiv și sustenabil pentru îmbunătățirea calității procesului de instruire a studenților prin asigurarea standardelor de calitate specifice

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție a membrilor echipei de management/implementare a proiectului ”Creșterea capacității bazei de practică în mod competitiv și sustenabil pentru îmbunătățirea calității procesului de instruire a studenților prin asigurarea standardelor de calitate specifice”, cod FDI-2023-F-0115, pentru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare.

Anunt proiect FDI 115 ULBS

Formular inscriere

DECLARAȚIE cazier proiecte

Anexa 8 – Declarație raporturi de muncă

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță rezultatul procesului de selecție a membrilor echipei de management/implementare a proiectului

Comunicat_Creșterea capacității bazei de practică în mod_0115

Comunicare rezultat final concurs FDI 115