Categories
Selecție resurse umane

Anunț selecție echipe de proiect Etapa VII

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție a membrilor echipei de implementare a proiectului SMART INNOBUSINESS – Sprijin pentru antreprenoriat și dezvoltare de afaceri inovative- ID 140563 pentru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare.

Anunt_selectie_etapa_7
Anexa 8 – Declarație raporturi de muncă
Cerere-inscriere_WORK

Anexa 5 – PV selectie candidati_