Categories
Selecție resurse umane

Anunț selectie membri echipa de implementare

ANUNȚ SELECȚIE ECHIPE DE PROIECT
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție a membrilor echipei de implementare a proiectului POCU/379/6/21/124874 „Acces și echitate în universități. Demersuri antreprenoriale inovatoare pentru studenți și cadre didactice”

Anunt_selectie_Echipa_Proiect_124874
RAPORT_PROCES_SELECTIE_ACCES_ECHITATE