Categories
Selecție resurse umane

ANUNȚ SELECȚIE ECHIPE DE PROIECT

ANUNȚ SELECȚIE ECHIPE DE PROIECT

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță organziarea procesului de selecție a membrilor echipei de implementare și CGA a proiectului POCU – Profesionalizarea carierei didactice – PROF , ID 146587 pentru pozițiile temporar vacante.

Anunt_selectie_echipe_proiect

Anexa 8 – Declarație raporturi de muncă

Cerere inscriere

PV_Selectie_membri_echipa_9.04.2021

ANUNȚ SELECȚIE ECHIPE DE PROIECT, ETAPA II

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță organziarea, etapei a 2-a, procesului de selecție a membrilor echipei de implementare și CGA a proiectului POCU – Profesionalizarea carierei didactice – PROF , ID 146587 pentru pozițiile temporar vacante.

ANUNT_SELECTIE_ECHIPE_PROIECT

Cerere inscriere

Anexa 8 – Declarație raporturi de muncă

PV_SELECTIE_POZITII_VACANTE_PROF_146587_ETAPA2