Categories
Selecție parteneri entități private

Anunt selecție parteneri ”ULBS’ 1STUDENT – Performanța începe acum!”

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu anunță organizarea procedurii de selecție cu scopul încheierii unui Contract de parteneriat cu entităţi de drept privat, în vederea elaborării, depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Programului Educație și Ocupare 2021-2027. Prioritate: P06 „Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor dezavantajate la educație “, Obiectiv specific ESO4.6 „Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii, precum și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea timpurie, continuând cu educația și formarea generală și profesională până la învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scopul învățării pentru toți și a accesibilității pentru persoanele cu dizabilități (FSE+) “.

ANUNT_SELECTIE_PARTENERI_PEO_2021_2027
anexa_1_Scrisoare de intentie
anexa_2_Fisa partenerului
anexa_3_Declaratie de eligibilitate
anexa_4_Declaratie de angajament
anexa_5_Grila evaluare etapa calificare
anexa_6_Grila evaluare etapa selectie
anexa_7_Calendar procedura selectie