Categories
Ghiduri POCU

LANSARE GHIDURI POCU SPRE CONSULTARE

„Sprijin pentru doctoranzi și cercetători postdoctorat”

OI MEN a publicat în consultare, Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători postdoctorat”, Axa Prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectivul Specific 6.13 „Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și nonuniversitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/ cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC, şi domeniile de specializare inteligentă, conform SNCDI”.

Pentru informații suplimentare vă rugăm accesați link-ul

http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19327/pocu-ghidul-pentru-apelul-sprijin-pentru-doctoranzi-si-cercetatori-postdoctorat-publicat-spre-consultare

„Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în scopul angajabilității”

OI MEN a publicat în consultare, Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în scopul angajabilității”, Axa Prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectivele Specifice 6.9. „Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar și nonuniversitar, organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate, în ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile” şi 6.10. „Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar și nonuniversitar ethnic, organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate, corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC şi SNCDI”

Pentru informații suplimentare vă rugăm accesați link-ul

http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19333/pocu-ghid-spre-consultare-pentru-masuri-de-crestere-a-participarii-studentilor-din-categorii-vulnerabile-la-programe-antreprenoriale

„Măsuri integrate pentru creşterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe antreprenoriale”

OI MEN a publicat în consultare, Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Măsuri integrate pentru creşterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe antreprenoriale”, Axa Prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectivele specifice 6.7. „Creșterea participării la învăţământul terțiar universitar și nonuniversitar, organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate, în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile”, 6.9. „Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar și nonuniversitar, organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate, în ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile” şi 6.10. „Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar și nonuniversitar ethnic, organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate, corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/domeniile identificate prin SNC şi SNCDI”.

Pentru informații suplimentare vă rugăm accesați link-ul
http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/19332/pocu-ghidul-pentru-apelul-masuri-de-optimizare-a-ofertelor-de-studii-din-invatamantul-superior-in-scopul-angajabilitatii-publicat-spre-consultare

Categories
Apeluri MFE POCU POCU 2014-2020

Apeluri proiecte POCU 2014-2020

Ministerul Fondurilor Europene a lansat următoarele apeluri de proiecte:

POCU/90/6/19 Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii – descarcă_ghid_aici

POCU/5/6/6.6 Programul „Profesori motivați în școli defavorizate” – descarcă_ghid_aici

POCU/4/6/6.2,6.3,6.4,6.6 Program ”Scoală pentru toți” – descarcă_ghid_aici

POCU/82/3/7/ România Start-Up Plus – descarcă_ghid_aici

POCU/91/4/8/Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical – descarcă_ghid_aici