Categories
MFE

PRELUNGIRE SESIUNE DE DEPUNERE A CERERILOR DE FINANȚARE !

Ministerul Fondurilor Europene prelungeşte până pe 1 februarie 2017 apelul de proiecte „Stagii de practică pentru elevi şi studenţi, în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii”

Proiectele se depun prin sistemul informatic MySMIS 2014, începând cu 13 octombrie 2016 ora 15:00 până în data de 1 februarie 2017, ora 16:00.

Categories
MFE

PRELUNGIRE SESIUNE DE DEPUNERE A CERERILOR DE FINANȚARE !

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) prelungește sesiunea de depunere a cererilor de finanţare pentru apelurile “Şcoală pentru toţi” şi “Profesori motivaţi în şcoli defavorizate” din cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU 2014-2020).

Noile termene limită pentru depunerea cererilor de finanțare sunt următoarele:

•pentru apelul “Profesori motivați în școli defavorizate” – 14 decembrie 2016

• pentru apelul “Școală pentru toți” – 16 decembrie 2016

Categories
Apeluri MFE POCU POCU 2014-2020

Apeluri proiecte POCU 2014-2020

Ministerul Fondurilor Europene a lansat următoarele apeluri de proiecte:

POCU/90/6/19 Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii – descarcă_ghid_aici

POCU/5/6/6.6 Programul „Profesori motivați în școli defavorizate” – descarcă_ghid_aici

POCU/4/6/6.2,6.3,6.4,6.6 Program ”Scoală pentru toți” – descarcă_ghid_aici

POCU/82/3/7/ România Start-Up Plus – descarcă_ghid_aici

POCU/91/4/8/Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical – descarcă_ghid_aici