Categories
Selecție resurse umane

ULBS – study on – creșterea gradului de integrare socială prin sporirea accesului la învățământ superior de calitate într-o universitatea europeană

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție a membrilor echipei de management/implementare a proiectului ULBS – study on – creșterea gradului de integrare socială prin sporirea accesului la învățământ superior de calitate într-o universitatea europeană, cod CNFIS-FDI-2023-F-0222, pentru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare.

Anunt proiect FDI 222 ULBS

Formular inscriere

DECLARAȚIE cazier proiecte

Anexa 8 – Declarație raporturi de muncă

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță rezultatul procesului de selecție a membrilor echipei de management/implementare a proiectului
Comunicat_ULBS – study on – creșterea gradului de integrare sociala_0222

COMUNICARE_ULBS_STUDY_ON_0222