Categories
Selecție resurse umane

Dezvoltarea centrelor de cercetare din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu printr-o exploatare mai eficientă a infrastructurii de cercetare

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță organizarea procesului de selecție a membrilor echipei de management/implementare a proiectului Dezvoltarea centrelor de cercetare din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu printr-o exploatare mai eficientă a infrastructurii de cercetare ,CNFIS-FDl-2023-F-0163 pentru pozițiile temporar vacante prevăzute în cererea de finanțare.

Anunt proiect FDI 163 ULBS

Formular inscriere

DECLARAȚIE cazier proiecte

Anexa 8 – Declarație raporturi de muncă

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu anunță rezultatele procesului de selecție a membrilor echipei de management/implementare a proiectului

Comunicat_Dezvoltarea centrelor de cercetare_0163

COMUNICAT_DEZVOLTAREA_CENTRELOR_DE_CERCETARE_FDI_0163