Categories
MFE

PRELUNGIRE SESIUNE DE DEPUNERE A CERERILOR DE FINANȚARE !

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) prelungește sesiunea de depunere a cererilor de finanţare pentru apelurile “Şcoală pentru toţi” şi “Profesori motivaţi în şcoli defavorizate” din cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU 2014-2020).

Noile termene limită pentru depunerea cererilor de finanțare sunt următoarele:

•pentru apelul “Profesori motivați în școli defavorizate” – 14 decembrie 2016

• pentru apelul “Școală pentru toți” – 16 decembrie 2016