Categories
POCU 2014-2020 Selecție parteneri entități private

Inovare si performanta in procesul educațional universitar în vederea diversificării ofertelor educaționale universitare și creșterea nivelului de competente al personalului didactic in contextul dezvoltării regionale a domeniilor economice prioritare competitive – UNIPERFORMANȚĂ – selectare parteneri

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu anunță intenția de selectare entități private pentru implementarea proiectului UNIPERFORMANȚĂ cu respectarea prevederilor OUG 40/ 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

AnuntdeselectiePOCUULBSian2018_final

UNIPERFORMANȚĂ – – rezultatele procedurii de selectare parteneri privați

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu anunță rezultatele procedurii de selectare a partenerilor privați pentru implementarea proiectelor POCU 2014- 2020

Rezultate_selectie_UNIPERFORMANȚĂ