Categories
POCU 2014-2020 Selecție parteneri entități private

Inovare si performanta in procesul educațional universitar în vederea diversificării ofertelor educaționale universitare și creșterea nivelului de competente al personalului didactic in contextul dezvoltării regionale a domeniilor economice prioritare competitive – UNIPERFORMANȚĂ – selectare parteneri

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu anunță intenția de selectare entități private pentru implementarea proiectului UNIPERFORMANȚĂ cu respectarea prevederilor OUG 40/ 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

AnuntdeselectiePOCUULBSian2018_final

UNIPERFORMANȚĂ – – rezultatele procedurii de selectare parteneri privați

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu anunță rezultatele procedurii de selectare a partenerilor privați pentru implementarea proiectelor POCU 2014- 2020

Rezultate_selectie_UNIPERFORMANȚĂ

Categories
POCU 2014-2020 Selecție parteneri entități private

AGROPRACTIK – selectare parteneri

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu anunță intenția de selectare a patru entități private pentru implementarea proiectului AGROPRACTIK cu respectarea prevederilor OUG 40/ 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

Anunt_slectie_parteneri_AGROPRACTIK

AGROPRACTIK – – rezultatele procedurii de selectare parteneri privați

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu anunță rezultatele procedurii de selectare a partenerilor privați pentru implementarea proiectelor POCU 2014- 2020

Rezultate_selectie_AGROPRACTIK

Categories
POCU 2014-2020 Selecție parteneri entități private

Start -UP HUB: Laboratorul antreprenorilor – rezultatele procedurii de selecare parteneri privați

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu anunță rezultatele procedurii de selectare a partenerilor privați pentru proiectul Start -UP HUB: Laboratorul antreprenorilor.

Raport_selectare_parteneri

Categories
POCU 2014-2020 Selecție parteneri entități private

Educație proactivă pentru creșterea angajabilității prin consolidarea competențelor și prin stagii de practică – selectare parteneri

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu anunță intenția de selectare a partenerilor privați pentru implementarea proiectului Educație proactivă pentru creșterea angajabilității prin consolidarea competențelor și prin stagii de practică cu respectarea prevederilor OUG 40/ 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

Anunt selectie parteneri

EConPractic – – rezultatele procedurii de selectare parteneri privați

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu anunță rezultatele procedurii de selectare a partenerilor privați pentru implementarea proiectelor POCU 2014- 2020

Rezultate_selectie_EConPractic

Categories
POCU 2014-2020 Selecție parteneri entități private

Practica din facultate – succes în carieră – selectare parteneri

Anunțăm intenția de selectare a partenerilor privați pentru implementarea proiectului Practica din facultate – succes în carieră cu respectarea prevederilor OUG 40/ 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

Anunt_selectie_parteneri

Fisa_date_partener

Scrisoare_intentie

Practica din facultate – rezultatele procedurii de selectare parteneri privați

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu anunță rezultatele procedurii de selectare a partenerilor privați pentru implementarea proiectelor POCU 2014- 2020

Rezultate_selectie_Practica_din_facultate

Categories
POCU 2014-2020 Selecție parteneri entități private

Start -UP HUB: Laboratorul antreprenorilor – selectare parteneri

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu modifică aliniatul 5 din anunțul de selecție parteneri pentru implementarea proiectului Start -UP HUB: Laboratorul antreprenorilor cu respectarea prevederilor OUG 40/ 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

ERATA_1_SELECTIE_PARTENERI

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu anunță intenția de selectare a partenerilor privați pentru implementarea proiectului Start -UP HUB: Laboratorul antreprenorilor cu respectarea prevederilor OUG 40/ 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

AnuntSelectie

Categories
Apeluri MFE POCU POCU 2014-2020

Apeluri proiecte POCU 2014-2020

Ministerul Fondurilor Europene a lansat următoarele apeluri de proiecte:

POCU/90/6/19 Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii – descarcă_ghid_aici

POCU/5/6/6.6 Programul „Profesori motivați în școli defavorizate” – descarcă_ghid_aici

POCU/4/6/6.2,6.3,6.4,6.6 Program ”Scoală pentru toți” – descarcă_ghid_aici

POCU/82/3/7/ România Start-Up Plus – descarcă_ghid_aici

POCU/91/4/8/Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical – descarcă_ghid_aici